+421 910 984 615 Kontaktujte nás

Zelená pre nápady

 

View full review on top uk bookamker gbetting.co.uk uk betting sites

Značka, ktorej môžete dôverovaťStať sa konkurencie schopným, komplexným dodávateľom stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb na domácom a podľa možností i zahraničnom trhu.

Testimonial I

Byť vynikajúcou a stále sa učiacou organizáciou. Stať sa lepším než konkurencia v odbornosti a skúsenostiach.

Testimonial II

Dlhodobo dosahovať vysokú výkonnosť najmú v kvalite, pohotovosti, rýchlosti voči zákazníkom.

Pripraviť podmienky na možné rozširovanie firmy a tak zvyšovať jej hodnotu a zaisťovať existenciu svojim zamestnancom.

Pre úspešné, postupné uskutočňovanie tohto smerovania spoločnosti sa počíta s každým zamestnancom.

Testimonial III

V zmysle uskutočňovania smerovania firmy je povinnosťou vedenia všestranne podporovať zlepšovanie pracovných postupov.

Testimonial IV

Kontakty:

Šebastovská 4

080 06 Prešov

Slovenská republika

web: http://kre.sk

tel.: +421 908 984 615

e-mail: kre@kre.sk

IČO: 46607048

DIČ: 2023498312

bankové spojenie: 3010134356/0200